Renovera

Ska du renovera hemma?

Glöm inte bort strömbrytare, v&aumogguttag och belysning vid renovering. V&aumogguttag och strömbrytare tas som regel ner för att göra det enklare att måla och tapetsera. Passa då på att byta ut gammalt elmaterial.

Dimrar och rörelsesensorer, kan vara både snygga och spara energi!

Vid ommålning eller tapetsering, tar de flesta ofta ner gamla strömbrytare. Innan du s&aumotter upp de gamla strömbrytarna igen, bör du överv&aumoga att anlita en elektriker och byta ut de gamla strömbrytarna, kanske mot en dimmer? För en elektriker &aumor detta inte ett stort jobb och med en dimmer kommer du inte bara att kunna reglera belysningen efter behov, du kommer &aumoven att kunna spara energi. Automatisk styrning av belysningen genom att anv&aumonda rörelsesensorer, då  belysningen t&aumonds automatiskt vid registrering av rörelse och sl&aumocks automatiskt igen n&aumor du l&aumomnar rummet, &aumor ett annat s&aumott att inte i onödan slösa energi.  Rörelsesensorer kan anv&aumondas både inom- och utomhus. 

Det &aumor enkelt att styra all belysning i rummet. Genom att montera flera dimrar och en strömbrytare i samma kombinationsram kan du reglera belysningen i rummets olika ljuszoner från ett och samma st&aumolle. Enkelt och funktionellt. Strömbrytare och ramar kan levereras i olika f&aumorger och material, och ELKO Plus-strömbrytare och -dimrar kan kombineras med ELKO Plus Option-ramar i olika naturmaterial.

Utan sladd - &aumor det möjligt

V&aumoljer du ELKO trådlösa system, kr&aumovs ingen kabelinstallation. Kanske framförallt en bra lösning n&aumor du behöver en extra strömbrytare eller dimmer för en befintlig lampa. Du kan exempelvis via en trådlös styrenheten styra två olika ljuszoner och &aumoven förprogrammera olika typer av ljusscenarior. Den trådlösa styrenheten &aumor batteridriven och flyttbar. Den levereras med dubbelh&aumoftande tejp och kan f&aumostas på alla slags underlag, &aumoven tegelv&aumogg och glas.

Var försiktig med att montera elmaterial sj&aumolv

I runt 40 % av br&aumonderna i Sverige &aumor elektricitet orsaken. Det kan handla om fel på elanl&aumoggningen, bero på elektriska apparater eller felaktig anv&aumondning av elektrisk utrustning. I Sverige finns föreskrifter och lagar som ska s&aumokerst&aumolla kvaliteten på elmaterial. Det finns &aumoven lagar som reglerar vad den enskilda individen har r&aumott att göra n&aumor det g&aumoller elinstallationer. Lite förenklat kan vi s&aumoga att allt arbete som berör den fasta elanl&aumoggningen måste utföras av en auktoriserad elektriker. Detta &aumor först och fr&aumomst av h&aumonsyn till din egna s&aumokerhet. En annan viktig po&aumong &aumor att elektrikern &aumor ålagd att spara dokumentation för allt arbete som görs på elanl&aumoggningen. Om det uppstår skada på din bostad på grund av fel på elanl&aumoggningen och du inte kan uppvisa korrekt dokumentation, riskerar du att få s&aumonkt ers&aumottning från förs&aumokringsbolaget.

T&aumonk design och helhet!

ELKOs strömst&aumollarserier med ramar i olika utföranden, &aumor en bra bas att utgå ifrån n&aumor man inreder sitt hem eller andra miljöer. Det finns ramar i olika f&aumorger av plast, men det finns också ett brett sortiment av ramar i naturmaterial som stål, glas och sten. T&aumonk på att skapa en enhetlighet i din bostad – det ger ett snyggare och mer genomt&aumonkt intryck!

 

Dela detta: